ประเภท ข้อผิดพลาดทั่วไป และการวิเคราะห์สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง

2024-01-12

สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงมีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้ากำลัง และการเสื่อมสภาพของการทำงานของสวิตช์เกียร์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบทำงานผิดปกติ บทความนี้จะสำรวจประเภท ข้อผิดพลาดทั่วไป และการวิเคราะห์สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง โดยครอบคลุมการกำหนดค่าภายในและภายนอกอาคาร ทั้งแบบคงที่และแบบถอดออกได้ และเน้นย้ำถึงการพัฒนาสวิตช์เกียร์ส่วนกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จุดสนใจหลักคือการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับฉนวน การนำไฟฟ้า และกลไก รวมถึงการติดขัดและการทำงานผิดพลาด สวิตช์ทำงานผิดปกติ ความล้มเหลวของฉนวน ข้อผิดพลาดในการโอเวอร์โหลด และปัจจัยภายนอก การทำความเข้าใจข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการรับรองการทำงานที่ปลอดภัยและการบำรุงรักษาสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง

สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในระบบไฟฟ้า มีหน้าที่ควบคุม ปกป้อง และแยกเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า การเสื่อมสภาพในการปฏิบัติงานของสวิตช์เกียร์อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบ โดยเน้นความจำเป็นในการระบุและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทั่วไป บทความนี้จะให้ภาพรวมของประเภท ข้อผิดพลาดทั่วไป และการวิเคราะห์สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มความเข้าใจในส่วนประกอบที่สำคัญเหล่านี้

ประเภทของสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง: สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงสามารถจำแนกได้เป็นแบบในร่มหรือกลางแจ้ง สวิตช์เกียร์ที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 10KV มักจะออกแบบมาสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ขึ้นอยู่กับโครงร่างสายหลัก สวิตช์เกียร์สามารถแบ่งได้เป็นสวิตช์สายเข้า/ออก สวิตช์ตัดบัสบาร์ และอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วสวิตช์เกียร์ 10KV จะมีเบรกเกอร์วงจรน้ำมันหรือสุญญากาศ กลไกการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้อาจรวมถึงกลไกสปริง แม่เหล็กไฟฟ้า แมนนวล หรือแม่เหล็กถาวร ความแปรผันของโครงสร้างสวิตช์เกียร์ส่งผลต่อการเลือกและการติดตั้งเซ็นเซอร์

ประเภทคงที่และถอดออกได้: การใช้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงสามารถจำแนกเพิ่มเติมเป็นประเภทคงที่หรือถอดออกได้ ในอดีต โรงไฟฟ้าใช้สวิตช์เกียร์แบบถอดได้สำหรับระบบไฟฟ้า ในขณะที่สวิตช์เกียร์แบบอยู่กับที่มักใช้ในระบบจ่ายไฟ อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ แนวทางปฏิบัติแบบเดิมๆ เหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงไป สวิตช์เกียร์แบบถอดได้หุ้มด้วยโลหะได้รับการพัฒนาตามแนวคิดสวิตช์เกียร์แบบคงที่ สวิตช์เกียร์หุ้มโลหะมีโครงสร้างปิดสนิท พร้อมช่องแยกต่างหากสำหรับฟังก์ชันต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย บำรุงรักษาง่าย และเพิ่มความน่าเชื่อถือ

การพัฒนาสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเซอร์กิตเบรกเกอร์สุญญากาศขนาดเล็กได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของสวิตช์เกียร์ส่วนกลางในฐานะโซลูชันใหม่และเป็นที่ต้องการอย่างสูง สวิตช์เกียร์กลางมีข้อดีหลายประการ เช่น การย่อขนาดระบบขนส่งและการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ส่งผลให้การผลิตแคร่และรางนำทางมีความแม่นยำมากขึ้น ขณะนี้ผู้ผลิตหลายรายผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงเบรกเกอร์หลักและตู้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้ไขจุดบกพร่องจากโรงงานแบบตัวต่อตัว การทดสอบการใช้งานที่ไซต์งานประสบความสำเร็จได้รับการอำนวยความสะดวก ทำให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการดำเนินการขนส่ง ความสามารถในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสภาพระดับพื้นดิน สวิตช์เกียร์หุ้มโลหะทำงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งบำรุงรักษาง่าย ด้วยเหตุนี้ ระบบจ่ายไฟจำนวนมากขึ้นจึงนำโซลูชันนี้ไปใช้ข้อผิดพลาดทั่วไปและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด:

1. ข้อผิดพลาดในการติดและการทำงานผิดพลาด: ข้อผิดพลาดในการติดและการทำงานผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดหลักในสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท: ความผิดปกติทางกลที่เกิดจากกลไกการทำงานและระบบส่งกำลัง และข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าที่เกิดจากวงจรควบคุมและวงจรเสริม ข้อบกพร่องทางกลแสดงให้เห็นเป็นกลไกแข็ง การเสียรูปของส่วนประกอบ การเคลื่อนตัวหรือความเสียหาย แกนสวิตช์หลวม เพลาที่ติดอยู่ ข้อบกพร่องในการปลดออก ฯลฯ ข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า ได้แก่ การเชื่อมต่อสายไฟรองที่ไม่ดี ขั้วต่อหลวม ข้อผิดพลาดในการเดินสายไฟ การทำงานผิดปกติหรือการเหนื่อยหน่ายของสวิตช์หรือสวิตช์เสริม ข้อบกพร่อง ในแหล่งจ่ายไฟที่ใช้งาน คอนแทคเตอร์สวิตช์ ไมโครสวิตช์ และอื่นๆ การตรวจสอบและบำรุงรักษาพื้นที่เหล่านี้อย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการติดขัดและข้อผิดพลาดในการทำงาน

2.สวิตช์ทำงานผิดปกติ: สวิตช์ทำงานผิดปกติเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากเบรกเกอร์เอง สำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์น้ำมัน อาการทั่วไป ได้แก่ การลัดวงจรของสเปรย์น้ำมัน ความเสียหายต่อห้องอาร์ซิ่ง ความสามารถในการเปิดไม่เพียงพอ การระเบิดระหว่างการปิด ฯลฯ เบรกเกอร์วงจรสุญญากาศอาจมีข้อผิดพลาด เช่น การรั่วไหลในห้องอาร์ซิ่งและเบลโลว์ ระดับสุญญากาศลดลง การจุดระเบิดใหม่ ของธนาคารตัวเก็บประจุเมื่อขาดการเชื่อมต่อ การแตกหักของหลอดเซรามิก และอื่นๆ

3.ข้อบกพร่องของฉนวน: ข้อบกพร่องของฉนวนสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงระดับแรงดันไฟฟ้า (การทำงานและชั่วคราว) มาตรการจำกัดแรงดันไฟฟ้า และความสัมพันธ์ความแข็งแรงของฉนวน จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีทั้งความปลอดภัยและคุ้มค่า โดยบรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด ข้อบกพร่องของฉนวนโดยหลักแสดงออกมาเป็นวาบไฟภายนอก, ไฟวาบไฟภายใน, ไฟวาบไฟแบบเฟสต่อเฟส, ไฟวาบไฟวาบไฟเกินแรงดันฟ้าผ่า, ไฟวาบไฟในบูชพอร์ซเลนหรือบูชตัวเก็บประจุ, ไฟวาบไฟสกปรก, การพังทลาย, การระเบิด, ไฟวาบไฟตามแท่งยกหรือลดระดับ, ไฟวาบไฟตามวาบไฟหรือการพังทลายในหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CTs) การระเบิด การแตกหักของขวดพอร์ซเลน ฯลฯ การออกแบบฉนวนที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความผิดพลาดของฉนวน

4 ข้อผิดพลาดในการโอเวอร์โหลด: ข้อผิดพลาดในการโอเวอร์โหลดที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 72-12KV สาเหตุหลักมาจากการสัมผัสที่ไม่ดีระหว่างปลั๊กแยกในตู้สวิตช์ ส่งผลให้หน้าสัมผัสละลายหรือไหม้

ข้อผิดพลาดจากปัจจัยภายนอก 5 ประการ: ปัจจัยภายนอกและข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ผลกระทบจากวัตถุแปลกปลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากสัตว์ขนาดเล็ก และอื่นๆ การป้องกันสวิตช์เกียร์จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจ่ายไฟและความปลอดภัยของระบบไม่หยุดชะงักสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบไฟฟ้ากำลัง การทำความเข้าใจประเภท ข้อผิดพลาดทั่วไป และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของสวิตช์เกียร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันการทำงานของระบบที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ บทความนี้เน้นการกำหนดค่าสวิตช์เกียร์ในร่ม/กลางแจ้ง และแบบคงที่/ถอดออกได้ รวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสวิตช์เกียร์ส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการติดขัดและการทำงานผิดพลาด สวิตช์ทำงานผิดปกติ ฉนวน การโอเวอร์โหลด และปัจจัยภายนอก การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และมาตรการป้องกันที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปกป้องระบบไฟฟ้า
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept